Valitse kieli

fi en

ACElife tutkii haitallisten lapsuudenkokemusten seurauksia ja vaikuttavia ehkäisyn keinoja

Moni lapsi kokee lapsuutensa aikana haitallisia asioita, kuten laiminlyöntiä, väkivaltaa tai vanhempien liiallista päihteiden käyttöä tai mielenterveysongelmia. Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa tällaiset kokemukset on nimetty käsitteellä Adverse Childhood Experiences (ACEs). Kokemuksilla on osoitettu olevan pitkäkestoisia vaikutuksia niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin. Siksi niitä on tärkeä ehkäistä.

Lue lisää tutkimuksesta

Monitieteinen hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa

ACElife-tutkimushankkeen tieteellinen viitekehys rakentuu kolmen käsitteen ympärille, joita tarkastellaan monitieteellisesti: haitalliset lapsuudenkokemukset, elämänkaari ja lasten osallisuus. Hankkeen tärkein tavoite on turvata yhdenvertaiset tulevaisuuden mahdollisuudet lapsille, joilla on haitallisia lapsuudenkokemuksia.

Hankkeen sidosryhmiin kuuluvat Poliisihallitus, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin kaupunki, lapsiasiavaltuutettu, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Osallisuuden aika ry sekä SOS-Lapsikylä.

ACElife lisää ymmärrystä suomalaislasten ACE-kokemuksista ja niiden seurauksista, tutkii lasten suojelua toteuttavien palveluiden vaikuttavuutta sekä antaa hyvinvointialueille, kunnille ja kolmannen sektorin toimijoille vaikuttavia välineitä lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on lasten osallisuuden ja lapsen oikeuksien nykyistä parempi toteutuminen niin tutkimuksessa kuin käytännön palveluiden suunnittelussa.

Ajankohtaista

nettisivu_some.png
17.6.2024 10.20

ACElife hankkeessa on käynnistynyt tutkimus, jossa etsitään syitä ylisukupolvisesti jatkuvalle perheväkivallalle

Tutkimusten mukaan niillä lapsilla, joiden vanhemmat ovat lapsuudenkodissaan kokeneet kaltoinkohtelua, on suurempi riski joutua kaltoinkohdelluksi, kuin niillä lapsilla, joiden vanhemmilla ei ole…
ACElife_nuori_tytto_life_2.0.jpg
3.5.2024 13.43

Vieraannuttamiseen suunnattuja psykososiaalisia hoitomuotoja tutkittu niukasti – lasten tukemiseen tarpeen löytää tehokkaampia tapoja

coffee.jpg
2.5.2024 14.38

Virtuaaliaamukahveilla vieraanamme tanskalainen tutkija Britt Østergaard Larsen

435762542_438123245253721_8537544077050114806_n.jpg
17.4.2024 9.54

Tutkijaesittely: Laura Mielityinen, tutkija, Tampereen yliopisto

IMG_20210211_103700.jpg
25.3.2024 15.37

Tutkijaesittely: Venla Hakala, tutkija, Tampereen yliopisto

83897823_10216285941042829_7421575274124279808_n.jpg
20.2.2024 13.42

Tutkijaesittely: Riikka Ikonen, TtT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

20230517_113110.jpg
29.1.2024 13.22

Tutkijaesittely: Pauliina Sibbie, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto ja THL

11.12.2023 14.22

Virtuaaliaamukahvit: keskustelijana kirjailija Sara Al Husaini

IMG_0765.jpg
5.12.2023 9.17

Tutkijaesittely: Elisa Silvennoinen, OTT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

koskela5.jpg
29.11.2023 9.15

Tutkijaesittely: Tarja Koskela, OTT, dosentti, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Ratkaisuja tieteestä -banneri

Ratkaisujatieteesta.fi – väyläsi strategisen tutkimuksen tuloksiin

Ratkaisuja tieteestä -verkkopalvelu tarjoaa ilmiölähtöisesti strategisen tutkimuksen hankkeiden tutkittua tietoa ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja yhteiskuntamme suuriin haasteisiin. Autamme päätöksentekijöitä ja valmistelijoita löytämään tutkimustietoa, politiikkasuosituksia ja asiantuntijoita.

ratkaisujatieteesta.fi