2022
Pitkänen, J., Aaltonen, M., Suonpää, K., Heiskanen, L., Martikainen, P., (2022): Nuorisorikollisuuden esiintyvyyden ja kasautumisen muutokset syntymäkohorteissa 1986–2000. Yhteiskuntapolitiikka, 87 (5-6): 475-490
2023
Silvennoinen, E., & Kainulainen, H. (2023). Väliaikaisen edunvalvojan määrääminen esitutkinnassa. Lakimies, 121(3-4), 538–559.
2023
Bishop, L., Almquist, Y, Pitkänen, J. & Martikainen, P. (2023). Offspring hospitalization for substance use and changes in parental mental health: A Finnish register-based study. Advances in Life Course Research 57 (100561).
2023
Pitkänen, J., Remes, H., Aaltonen, M., & Martikainen, P. (2023). Moderating role of sociodemographic factors in parental psychiatric treatment before and after offspring severe self-harm. Journal of Affective Disorders, 327, 145–154.
2023
Ellonen, N., Pitkänen, J., Aaltonen, M., Remes, H. & Martikainen, P. (2023) Socioeconomic differences in children’s victimization to maternal and paternal violence: a register-based study. Scandinavian Journal of Public Health.
2023
Pitkänen, J. (2023) Adverse childhood experiences, parental socioeconomic resources and hospital-presenting self-harm in adolescence and young adulthood.
2023
Hakala, V. (2023). Translasten ja -nuorten perheväkivaltakokemukset. Kriminologia, 3 (2).
2023
Ellonen, N., Pösö, T., Mielityinen, L., Paavilainen, E. (2023). Using self-report surveys in schools to study violence in alternative care: a methodogical approach. Child Abuse Review.
2023
Silvenoinen, E. & Koskela, T. (2023). Is special treatment of a minor offender against the best interests of the minor victim? Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidesnkap, 110 (3).
2024
Pitkänen, J., Junna, L. & Martikainen, P. (2024). Adolescent Psychiatric Inpatient Episodes and Subsequent Labor Market Trajectories. Journal of Adolescent Health (tulossa).
2024
Pitkänen, J., Remes, H. & Martikainen, P. (2024). Itsensä vahingoittaminen vei nuoria aiempaa useammin sairaalaan. Suom Lääkäril 2024; 79 : e39218
2024
Hakala, V., Mielityinen, L. & Ellonen, N. (2024). Miltä tuntui vastata Lapsiuhritutkimuksen kysymyksiin? Lasten kokemukset väkivaltakyselyyn vastaamisesta. Yhteiskuntapolitiikka 2/2024.