2023
Ellonen, N., Hautamäki, S., Mielityinen, L., Hakala, V., Laajasalo, T. & Pekkarinen E. (2023) Lasten väkivallantekojen kuvaamista on tutkittava. Yhteiskuntapolitiikka 1/2023.
2023
Mielityinen, L. & Ellonen, N. (2023). Myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ovat omien kokemustensa asiantuntijoita. Lapsistrategia, blogikirjoitus.
2023
Laajasalo, T., Alatalo, M., Peltonen, K., Lämsä, R., Koivisto, M., Tran, N., Sibbie, P. & Skogberg, N. (2023). ”Paljon on perheitä, jotka eivät uskalla pyytää apua” : Ulkomailta tulleiden vanhempien tukea on tehostettava, Yhteiskuntapolitiikka, 88, 439-445.
2023
Aaltio, E., & Eriksson, P. (2023) Sijaishuollon mustaa laatikkoa ryhdytty avaamaan vaikuttavuuden ja laadun arvioimiseksi. Yhteiskuntapolitiikka, 88, 319-324
2023
Stolt, S., Laajasalo. T. & työryhmä (2023). Lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköiden toiminta ja toiminnan periaatteet Suomessa. Ohjaus 8/2023, THL.
2023
Utriainen, S. & Eriksson, P. (2023). Lastensuojelun rajoitustoimenpiteet valtion koulukodeissa. THL Raportti 6/2023.
2023
Vaikuttavuuskertomukset: Vaikuttavuustavoite 1 - Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelijoiden, tutkijoiden ja lasten ymmärryksen lisääminen lapsuudenajan haitallisista kokemuksista sekä niiden mahdollisista vaikutuksista
2023
Vaikuttavuuskertomukset: Vaikuttavuustavoite 2 - Lasten suojelua toteuttavien palveluiden vaikuttavuuden lisääminen
2023
Vaikuttavuuskertomukset: Vaikuttavuustavoite 3 - Lapsen oikeuksien toteutumisen edistäminen
2024
Väkivallattoman lapsuuden turvaamiseen tarvitaan vahva tietopohja
2024
Miten lapsilta kysytään eettisesti kestävästi uhrikokemuksista?